Tabuľka porovnaní verzií KOMPLET, LIMIT, LITE
Moduly/Popis KOMPLET LIMIT neobsahuje v porovnaní s verziou KOMPLET LITE neobsahuje v porovnaní s verziami KOMPLET a LIMIT
Účtovníctvo, DPH, Pokladňa popis modulu evidenciu zálohových faktúr došlých a vyšlých, saldokonto neúčtovné,
  penalizačné saldokonto, penalizačné saldokonto,
  saldokonto k dátumu, saldokonto k dátumu,
  upomienky, upomienky,
  automatické zaúčtovanie kurzových a saldokontových rozdielov, automatické zaúčtovanie kurzových a saldokontových rozdielov,
  prehľad pohľadávok a záväzkov, prehľad pohľadávok a záväzkov,
  zostavy saldokonta podľa splatnosti, obratovú predvahu,
  výkaz ziskov a strát a súvahu za viac rokov, výkaz ziskov a strát a súvahu za viac rokov,
    príslušné zostavy podla splatnosti, evidenciu zálohových faktúr, došlých a vyšlých,
Banka popis modulu neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO) neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO)
Nákup, Predaj, Sklad popis modulu export-import dát medzi pobočkami a centrom firmy, export-import dát medzi pobočkami a centrom firmy,
  sledovanie podkariet, obalové konto a nákladové listy,
  sledovanie platností a výrobných čísiel skladových kariet, podkarty, ďalšie vlastnosti produktov,
  hromadnú fakturáciu, hromadnú fakturáciu,
  zálohové faktúry došlé aj vyšlé, zálohové faktúry došlé aj vyšlé,
  objednávky a rezervácie,  objednávky a rezervácie,
  obalové konto a nákladové listy, úplnú cenotvorbu,
Majetok - HIM & DHIM popis modulu neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO) umiestnenie, osoby, inventúry, odpisové plány, evidencia príslušenstva
Mzdy popis modulu neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO) sledovanie údajov o zamestnancovi, množiny mzdových údajov, práce s kalendármi, systém spracováva údaje len pre malý závod /bez obmedzenia počtu zamestnancov /
OŠ, EO áno nie nie
Mandantnosť áno áno Iba jeden mandant
Úpravy programu iba minimálne iba minimálne nie
Počet užívateľov neobmedzene neobmedzene 1
Záruka 1 rok 1 rok 1 rok len v sídle a v pobočkách DL
Aktualizácia max. 20% max. 20% 25%

Aktuality

27.1.2006 o 13:40
Zabezpečovacia ústredňa hovoriaca česky
Nová generacia ústredni EZS rady Easy Series je určena predovšetkým pre rodinné domy, domácnosti a menšie obchody.

04.11.2005 o 10:20
Aspire 1650
Na slovenský trh je v týchto dňoch uvádzaný nový produktový rad Aspire 1650 s mobilnou technológiou Intel® Centrino™, 8-článkovou batériou s dlhou výdržou, širokouhlým displejom Acer CrystalBrite, výkonnými konfiguráciami, základnými portami (3x USB 2.0 a S/PDIF), grafickým čipom ATI MOBILITY™ RADEON® X300 64 alebo 128 MB VRAM a - veľmi nízkou cenou.

04.11.2005 o 10:19
Acer CR-8530
8 MPx fotoaparát Acer CR-8530 získal prestížne ocenenie Chip tip a PC Magazine Editor\'s Choice.

04.11.2005 o 10:19
Zníženie cien
plošné zníženie cien komponentov BOSCH a Computar/Ganz - výrazné zníženie cien digitálnych záznamníkov Mitsubishi + nový model DX-TL 5000E

04.11.2005 o 10:19
BRAVE je najrýchlejšie
V teste časopisu PC REVUE č. 8 sa ako počítač, ktorý najrýchlejšie spracováva viac úloh súčastne na prvom mieste umiestnil počítač BRAVE s procesorom Intel P4 3.2 GHz s technológiou Hyper-Threading.

Created by rollyweb.sk