Nastavenie modulu Majetok
Podrobný popis jednotlivých nastavení sa nachádza v užívateľskej príručke, ktorá je súčasťou inštalačného programu. Súčasťou programu je aj Pomocník (Pomocník >> Pomoc) alebo kláves F1.

Nastavenie parametrov programu (Program >> Nastavenie >> Parametre programu).

Naplnenie číselníkov (Číselníky >>....).

Sú potrebné pre správne fungovanie programu. Z nich neskôr program čerpá údaje pri vypĺňaní niektorých položiek formulára. 

Číselníky v programe:
a. spoločné pre všetky agendy – dodávané prednaplnené
b. spoločné pre všetky agendy – dodávané prázdne
c. číselníky pre jednotlivé agendy

Doplnenie údajov do spoločných číselníkov – dodávané prednaplnené

Do preplneného zoznamu je možné doplniť ďalší záznam, k existujúcim záznamom pridať rozširujúce informácie (adresa, kontaktné osoby, spojenia, atď.).

Štáty a mestá
Peňažné ústavy
Daňové úrady
Zahraničné meny
Typy spojenia

Doplnenie údajov do spoločných číselníkov – dodávané prázdne

Firmy – číselník odberateľov, dodávateľov
Osoby –  číselník kontaktných osôb a zamestnancov
Dealeri – číselník dealerov, k nim sú priradené firmy, ktoré zastupujú
Skupiny subjektov – číselník pre rozdelenie subjektov do skupín
Kurzové lístky – číselník zahraničných mien a kurzov
Krížový kurzový lístok – číselník na prepočítavanie zahraničných mien krížovým kurzom
Organizačná štruktúra – číselník jednotlivých úrovní organizačnej štruktúry
Ekonomické objekty – číselník ekonomických objektov, na ktoré sa sledujú  náklady a výnosy           

Doplnenie údajov do číselníkov pre agendu Majetok

Kód klasifikácie produkcie, odpisové skupiny – číselník je prednaplnený v súlade s legislatívou.
Druhy pohybov – číselník je prednaplnený.
Číselné rady – číselník pre automatické číslovanie dokladov.
Číselník objektov – kód a názov objektu, budovy.
Číselník umiestnenia – umiestnenie v rámci objektu.

Číselné rady (Číselníky ostatné >> Číselné rady) – využitie v prípade, ak sa číslovanie inventárnych čísiel má začať hodnotou inou ako 1, zmenenie hodnoty posledne použitého čísla pre každú evidenciu pre HIM (INVH), pre DHI(INVD), pre Operatívnu evidenciu (INVOTE).

Nastavenie predkontácií (Číselníky >> Predkontácie zaúčtovania)

Číselník predkontácií je dodávaný naplnený s predkontáciami na syntetické účty. Úprava a dopĺňanie predkontácií podľa používanej účtovej osnovy je možná po vykonaní nasledovných činností:

doplnenie nastavenia spôsobov účtovania
nastavenie typov predkontácií
prípadne definovanie typov predkontácií

3. Začiatok práce
Majetok >> Pohyby >> Zaradenie

Aktuality

27.1.2006 o 13:40
Zabezpečovacia ústredňa hovoriaca česky
Nová generacia ústredni EZS rady Easy Series je určena predovšetkým pre rodinné domy, domácnosti a menšie obchody.

04.11.2005 o 10:20
Aspire 1650
Na slovenský trh je v týchto dňoch uvádzaný nový produktový rad Aspire 1650 s mobilnou technológiou Intel® Centrino™, 8-článkovou batériou s dlhou výdržou, širokouhlým displejom Acer CrystalBrite, výkonnými konfiguráciami, základnými portami (3x USB 2.0 a S/PDIF), grafickým čipom ATI MOBILITY™ RADEON® X300 64 alebo 128 MB VRAM a - veľmi nízkou cenou.

04.11.2005 o 10:19
Acer CR-8530
8 MPx fotoaparát Acer CR-8530 získal prestížne ocenenie Chip tip a PC Magazine Editor\'s Choice.

04.11.2005 o 10:19
Zníženie cien
plošné zníženie cien komponentov BOSCH a Computar/Ganz - výrazné zníženie cien digitálnych záznamníkov Mitsubishi + nový model DX-TL 5000E

04.11.2005 o 10:19
BRAVE je najrýchlejšie
V teste časopisu PC REVUE č. 8 sa ako počítač, ktorý najrýchlejšie spracováva viac úloh súčastne na prvom mieste umiestnil počítač BRAVE s procesorom Intel P4 3.2 GHz s technológiou Hyper-Threading.

Created by rollyweb.sk