Nastavenie modulu Účtovníctvo
Nastavenie parametrov programu, bez ktorých nie je možné začať pracovať s programom (t.j. účtovať doklady)

Parametre programu (Program >> Nastavenie >> Parametre programu)

 Účtovanie

Nastavenie účtov v účtovom rozvrhu (Účtovanie >> Napĺňanie účtového rozvrhu) nastavenie charakteristík jednotlivých účtov, doplnenie nových účtov:

Kontrola účtov do výkazu Súvaha

Ssmerovanie účtov do Výkazu ziskov a strát

Druhy účtovných dokladov (Účtovanie >> Druhy účtovných dokladov) vytvorenie nových účtovných dokladov:

Číselné rady (Číselníky >> Číselné rady) naplnenie číselníka číselnými radmi, podľa ktorých bude program automaticky prideľovať účtovným dokladom čísla.

Naplnenie číselníkov (Číselníky >>....) sú potrebné pre správne fungovanie programu. Z nich neskôr program čerpá údaje pri vypĺňaní niektorých položiek formulára. 

Číselníky v programe:

Doplnenie údajov do spoločných číselníkov – dodávané prednaplnené do predplneného zoznamu je možné doplniť ďalší záznam, k existujúcim záznamom pridať rozširujúce informácie (adresa, kontaktné osoby, spojenia, atď.)

Štáty a mestá
Peňažné ústavy
Daňové úrady
Zahraničné meny
Typy spojenia

Doplnenie údajov do spoločných číselníkov – dodávané prázdne

Firmy – číselník odberateľov, dodávateľov.
Osoby – číselník kontaktných osôb a zamestnancov.
Dealeri – číselník dealerov, k nim sú priradené firmy, ktoré zastupujú.
Skupiny subjektov – číselník pre rozdelenie subjektov do skupín.
Kurzové lístky – číselník zahraničných mien a kurzov.
Krížový kurzový lístok – číselník na prepočítavanie zahraničných mien krížovým kurzom.
Organizačná štruktúra – číselník jednotlivých úrovní organizačnej štruktúry.
Ekonomické objekty – číselník ekonomických objektov, na ktoré sa sledujú  náklady a výnosy.

Doplnenie údajov do číselníkov pre agendu Účtovníctvo

Sadzby DPH – číselník je dodávaný prednaplnený v závislosti od legislatívnych úprav je možné ho doplniť.
Percentá penalizácie – číselník kódov penalizácie, na ich základe je generované penalizačné saldokonto a penalizačné faktúry.
Číselné rady – číselník pre automatické číslovanie dokladov.

Doplnenie údajov do číselníkov pre evidenciu Pokladňa (Pokladňa >>...)

Číselník pokladničných kníh – vytvorenie pokladničných kníh v domácej aj v cudzích menách.
Číselník pokladničných pohybov – vytvorenie a predkontácie pokladničných pohybov.

Doplnenie údajov do číselníkov pre evidenciu Fakturácia (Fakturácia >> Číselníky >> Druhy dokladov)

Druhy dokladov – vytvorenie nových druhov faktúr.
Číselník textov – doplnenie textov pre vyšlé faktúry.
Číselník produktov – číselník sa preberá z agendy Nákup,predaj, sklad.
Skupinu AU – doplnenie číselníka skupín analytických účtov.

Doplnenie údajov do číselníkov pre evidenciu DPH (DPH >> Daňové priznanie)

Číselník daňových období – vytvorenie daňových období (mesiace, štvrťroky).

Číselník riadkov daňového priznania – číselník je dodávaný prednaplnený.

Nastavenie predkontácií (Číselníky >> Predkontácie zaúčtovania)
Číselník predkontácií je dodávaný naplnený s predkontáciami na syntetické účty. Úprava a dopĺňanie predkontácií podľa používanej účtovej osnovy je možná po vykonaní nasledovných činností:

Pred začatím samotnej práce
Nahranie počiatočných stavov na analytické účty.
Otvorenie pokladničných kníh.
Otvorenie daňových priznaní.

Fakturácia

Pokladňa

DPH

Podrobný popis jednotlivých nastavení sa nachádza v užívateľskej príručke, ktorá je súčasťou inštalačného programu. Súčasťou programu je aj Pomocník (Pomocník >> Pomoc alebo kláves F1).

Aktuality

27.1.2006 o 13:40
Zabezpečovacia ústredňa hovoriaca česky
Nová generacia ústredni EZS rady Easy Series je určena predovšetkým pre rodinné domy, domácnosti a menšie obchody.

04.11.2005 o 10:20
Aspire 1650
Na slovenský trh je v týchto dňoch uvádzaný nový produktový rad Aspire 1650 s mobilnou technológiou Intel® Centrino™, 8-článkovou batériou s dlhou výdržou, širokouhlým displejom Acer CrystalBrite, výkonnými konfiguráciami, základnými portami (3x USB 2.0 a S/PDIF), grafickým čipom ATI MOBILITY™ RADEON® X300 64 alebo 128 MB VRAM a - veľmi nízkou cenou.

04.11.2005 o 10:19
Acer CR-8530
8 MPx fotoaparát Acer CR-8530 získal prestížne ocenenie Chip tip a PC Magazine Editor\'s Choice.

04.11.2005 o 10:19
Zníženie cien
plošné zníženie cien komponentov BOSCH a Computar/Ganz - výrazné zníženie cien digitálnych záznamníkov Mitsubishi + nový model DX-TL 5000E

04.11.2005 o 10:19
BRAVE je najrýchlejšie
V teste časopisu PC REVUE č. 8 sa ako počítač, ktorý najrýchlejšie spracováva viac úloh súčastne na prvom mieste umiestnil počítač BRAVE s procesorom Intel P4 3.2 GHz s technológiou Hyper-Threading.

Created by rollyweb.sk