Podvojné účtovníctvo, Pokladňa, Evidencia DPH
Programový modul Podvojné účtovníctvo umožňuje spracovanie účtovných zápisov a ostatných ekonomických informácií s využitím maximálnej automatizácie a efektívnych postupov. Je zastrešujúcim modulom systému Datalock /W. Spracováva účtovné výsledky vznikajúce v ostatných moduloch napr. mzdy, majetok, sklad atď.. Na základe parametrického nastavenia je nasaditeľný v rôznych typoch organizácií: podnikatelia, rozpočtové príspevkové organizácie, hnutia a podobne. Modul umožňuje tlač všetkých požadovaných ekonomických výkazov a celú škálu tlačových zostáv a tiež individuálnu tvorbu a tlač zostáv a výkazov podľa nastavenia samotným užívateľom tlačový generátor, report PRO.

ÚČTOVANIE – jednoduché a prehľadné vytváranie účtovných dokladov o stave a pohybe majetku, záväzkov, pohľadávok, o príjmoch a výdavkoch, ktoré sa spracujú do prehľadných výstupov.

SALDOKONTO – podrobný prehľad naúčtovaných záväzkov a pohľadávok podľa firiem,  dátumu splatnosti, podľa dní omeškania. Rozdelenie saldokonta na otvorené – nezaplatené položky a vyrovnané – zaplatené položky.

FAKTURÁCIA – evidencia a tlač dodávateľských a odberateľských faktúr bez viazanosti na sklad. Vystavovanie prevodných príkazov do banky.

Evidencia Dane umožňuje evidenciu Dane z pridanej hodnoty (DPH). Všetky doklady tejto evidencie vznikajú v ostatných evidenciách a moduloch (Fakturácia, Pokladňa, Účtovníctvo...) a automaticky do nej prechádzajú. Všetky zmeny dokladov týkajúcich sa DPH uskutočnené v uvedených evidenciách sa automaticky odzrkadlia vo výstupoch DPH, čo zjednodušuje evidenciu a kontrolu položiek vstupujúcich do daňového priznania.

Evidencia Pokladňa je efektívny systém na vedenie pokladničných kníh v domácej a v cudzej mene. Pokladničné knihy sa tvoria priamo nahrávaním pokladničných dokladov. V reálnom čase potom poskytujú informácie o zostatku pokladničnej hotovosti.

TLAČOVÉ ZOSTAVY – široká škála tlačových zostáv s možnosťou definovania vlastných úprav v už existujúcich zostavách. Tlač rozsahu údajov na základe definovaného dátumového intervalu.

Spoločné nastavenie programu
Nastavenie modulu Účtovníctvo
Výhody modulu Podvojné účtovníctvo v porovnaní s verziou Datalock /DOS
Praktický príklad práce s programom

Aktuality

27.1.2006 o 13:40
Zabezpečovacia ústredňa hovoriaca česky
Nová generacia ústredni EZS rady Easy Series je určena predovšetkým pre rodinné domy, domácnosti a menšie obchody.

04.11.2005 o 10:20
Aspire 1650
Na slovenský trh je v týchto dňoch uvádzaný nový produktový rad Aspire 1650 s mobilnou technológiou Intel® Centrino™, 8-článkovou batériou s dlhou výdržou, širokouhlým displejom Acer CrystalBrite, výkonnými konfiguráciami, základnými portami (3x USB 2.0 a S/PDIF), grafickým čipom ATI MOBILITY™ RADEON® X300 64 alebo 128 MB VRAM a - veľmi nízkou cenou.

04.11.2005 o 10:19
Acer CR-8530
8 MPx fotoaparát Acer CR-8530 získal prestížne ocenenie Chip tip a PC Magazine Editor\'s Choice.

04.11.2005 o 10:19
Zníženie cien
plošné zníženie cien komponentov BOSCH a Computar/Ganz - výrazné zníženie cien digitálnych záznamníkov Mitsubishi + nový model DX-TL 5000E

04.11.2005 o 10:19
BRAVE je najrýchlejšie
V teste časopisu PC REVUE č. 8 sa ako počítač, ktorý najrýchlejšie spracováva viac úloh súčastne na prvom mieste umiestnil počítač BRAVE s procesorom Intel P4 3.2 GHz s technológiou Hyper-Threading.

Created by rollyweb.sk