Moduly
Podvojné účtovníctvo, Pokladňa, Evidencia DPH
Účtovníctvo je zastrešujúcim modulom celého informačného systému Datalock /W. Sústreďujú sa v ňom všetky účtovné operácie vznikajúce pri bežnom fungovaní spoločností a preto je i základným nástrojom na sledovanie ich finančnej situácie. Program umožňuje úplné vedenie podvojného účtovníctva a zároveň preberá už pripravené (zaúčtované) doklady z modulov mzdy, nákup, predaj, sklad bankové operácie.

Banka
Programový modul Banka zabezpečuje komunikáciu bankových softvérov s modulom podvojné účtovníctvo, nákup, predaj a mzdy. Vystavovanie bankových prevodných príkazov je automatické alebo ručné. Spracováva elektronické bankové výpisy súčasne s kontrolou saldokonta pohľadávok a záväzkov, automaticky zaúčtováva položky výpisu na základe variabilného symbolu a zadefinovanej účtovnej predkontácie.

Majetok
Modul umožňuje evidenciu hmotného a nehmotného investičného majetku , evidenciu drobného hmotného a nehmotného investičného majetku a evidenciu majetku, ktorý sa účtovne neeviduje, tzv. operatívnu evidenciu. Evidencia a výpočet daňových a účtovných odpisov zjednodušuje prácu a umožňuje stály prehľad o stave a pohyboch majetku.

Nákup, Predaj, Sklad
Modul Nákup, Predaj, Sklad vykonáva všetky činnosti potrebné pri práci so skladovým hospodárstvom a odbytom tovarov, služieb alebo výrobkov. Obsahuje tri základné evidencie: SKLAD, NÁKUP, PREDAJ.

Mzdy, Personalistika
Modul Mzdy a personalistika je určený na spracovanie miezd pre mesačne a hodinovo odmeňovaných pracovníkov, na evidenciu a sledovanie osobných (personálnych) údajov zamestnanca. Obsluha programu je prehľadná, poskytujúca dokonalý komfort pri práci, vybavená nástrojmi, ktoré používateľovi zabezpečia všetko, čo od mzdového programu očakáva.

Súkromný podnikateľ
Program Súkromný podnikateľ /W je určený pre firmy, ktoré vedú účtovnú agendu podľa predpisov o jednoduchom účtovníctve. Umožňuje evidenciu viacerých firiem v jednej inštalácii s možnosťou členiť firmy na strediská. Je prispôsobený požiadavkám zákazníka a spĺňal všetky potreby pre komplexnú evidenciu údajov.

Kniha jázd
Umožňuje evidenciu knihy jázd viacerých automobilov v rámci jednej inštalácie. Je parametrizovaný a je možné prispôsobiť ho konkrétnym požiadavkám užívateľa.
Obsahuje knihu jázd a knihu cestovných príkazov. Tieto dve knihy sú navzájom prepojené.

Report PRO
Report PRO je nástroj slúžiaci na definovanie a tvorbu tlačív od spoločnosti DataPro. Je samostatným programom priamo integrovaným v moduloch systému Datalock/W.

Aktuality

27.1.2006 o 13:40
Zabezpečovacia ústredňa hovoriaca česky
Nová generacia ústredni EZS rady Easy Series je určena predovšetkým pre rodinné domy, domácnosti a menšie obchody.

04.11.2005 o 10:20
Aspire 1650
Na slovenský trh je v týchto dňoch uvádzaný nový produktový rad Aspire 1650 s mobilnou technológiou Intel® Centrino™, 8-článkovou batériou s dlhou výdržou, širokouhlým displejom Acer CrystalBrite, výkonnými konfiguráciami, základnými portami (3x USB 2.0 a S/PDIF), grafickým čipom ATI MOBILITY™ RADEON® X300 64 alebo 128 MB VRAM a - veľmi nízkou cenou.

04.11.2005 o 10:19
Acer CR-8530
8 MPx fotoaparát Acer CR-8530 získal prestížne ocenenie Chip tip a PC Magazine Editor\'s Choice.

04.11.2005 o 10:19
Zníženie cien
plošné zníženie cien komponentov BOSCH a Computar/Ganz - výrazné zníženie cien digitálnych záznamníkov Mitsubishi + nový model DX-TL 5000E

04.11.2005 o 10:19
BRAVE je najrýchlejšie
V teste časopisu PC REVUE č. 8 sa ako počítač, ktorý najrýchlejšie spracováva viac úloh súčastne na prvom mieste umiestnil počítač BRAVE s procesorom Intel P4 3.2 GHz s technológiou Hyper-Threading.

Created by rollyweb.sk